ÚVOD

CO JE ERGOTERAPIE

PROFIL

SLUŽBY A CENÍK

KONTAKTY

REFERENCE


CO JE TO ERGOTERAPIE?

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. P rimárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.
(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti v běžných denních činnostech (z anglického originálu Acitivites of Daily Living, ADL), pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapie pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, čímž podporuje aktivní začlenění klienta do společnosti a přispívá ke zvýšení jeho kvality života.


mapa stránek     webmaster: Jakub Moravec    © Bc. Monika Kohoutová 2008 - 2009         optimalizováno pro Mozilla Firefox